ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าซื้อที่ดินขยายพื้นที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรัง

วันที่ 23 กพ. พ.ศ.2558

ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าซื้อที่ดินขยายพื้นที่
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรัง ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง

สอบถามโทร. 083-540-5510

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล