ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ปฏิบัติธรรมวันหยุดสงกรานต์ 12 -14 เม.ย 2558 ณ เซอร์เจมส์ รีสอร์ท

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2558

      ขอเรียนเชิญปฏิบัติธรรมวันหยุดสงกรานต์
      12 -14 เมษายน พ.ศ. 2558
ณ เซอร์เจมส์ รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

สอบถามรายละเอียด โทร. 081-409-0224 , 086-992-9876 หรือทุกวันอาทิตย์มราสภาธรรมกายสากล เสา N10
 จัดโดยทีมงานปากเกร็ด ภาคนครหลวง 5

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล