ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมงานบุญบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

วันที่ 16 มีค. พ.ศ.2558

     โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน
     และสามเณรบวชเรียนโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

      ขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพผู้มีบุญร่วมงานบุญบวชสามเณรภาคฤดูร้อน สามเณรบวชเรียนและทอดผ้าป่ากองทุนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี

กำหนดการ

     06.30 น.    ลงทะเบียนผู้ปกครอง
     07.00 น.    เวียนประทักษิณ
     09.00 น.    สวดมนต์ นั่งสมาธิ(Meditation) ฟังธรรมเรื่อง “ความสำคัญของการบวช”
     10.45 น.    พิธีอัญเชิญผ้าป่า
     11.00 น.    ถวายสังฆทาน  ถวายผ้าป่า
     11.20 น.    เสร็จพิธีในภาคสาย
     12.00 น.    ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติและเจ้าภาพ
     12.30 น.    เจ้าภาพอัญเชิญผ้าไตรคุณธรรม โครงการบวชสามเณร 100, 000 รูป
     13.00 น.    พิธีขอขมาผู้ปกครอง
     14.00 น.    พิธีบรรพชา ขอศีล
     15.00 น.    ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ / เสร็จพิธี

สอบถามรายละเอียดร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวชได้ที่ 08-5131-7777 และ 08-9776-6436

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล