ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการสามเณรยุวธรรมทายาทภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 4 จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 16 มีค. พ.ศ.2558

     โครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาทภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 4
     ณ ศูนย์อบรมธุดงคสถานปราจีนบุรี

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (อายุ 7 - 12 ปี)
อบรมระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 22 เมษายน พ.ศ. 2558

      เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ทุกวันอาทิตย์ ที่บูธเสา O25 (โอ 25) สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย หรือ ทุกวันที่ธุดงคสถานปราจีนบุรี
 
หลักฐานการสมัคร 
     - สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชน
     - สำเนาการศึกษาหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
     - รูปถ่าย 2 นิ้ว

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 082-450-9913, 089-699-2047

spot บวชเณรยุวฯ ฤดูร้อน 2558 อายุ 7-12 ปี ธุดงคสถานปราจีนบุรี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล