ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ปล่อยโคและสรรพสัตว์นานาชนิด ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

วันที่ 02 เมย. พ.ศ.2558

     ปล่อยโคและสรรพสัตว์นานาชนิด
     เพื่อสมทบกองทุนฟื้นฟูศีลธรรมโลก

วันที่ 12 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ผู้ให้ชีวิต ย่อมได้ชีวิต

      ขอเรียนเชิญร่วมงานวันสงกรานต์ ถวายภัตตาหารสามเณรบวชใหม่ ร่วมใจปล่อยโค และสรรพสัตว์นานาชนิด อุทิศบุญกุศลให้หมูญาติ  วันที่ 12 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

กำหนดการวันงาน 
09.00 น.  ปฏิบัติธรรมภาคสาย
10.45 น.  ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พระภิกษุสามเณรกว่า 500 รูป
13.00 น.  ฉลองสามเณรบวชใหม่ ภาคฤดูร้อนกว่า 250 รูป
14.30 น.  พิธีปล่อยโคและสรรพสัตว์นานาชนิด
16.30 น.  เสร็จพิธี