ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

บัณฑิตแก้ว เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วันที่ 02 เมย. พ.ศ.2558

      บัณฑิตแก้ว เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

      "บัณฑิตแก้ว" ชีวิตที่มีคุณค่า กับวันเวลาที่ภาคภูมิใจ

 

      เปิดรับสมัครผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย โสดอายุไม่เกิน 33 ปี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เคยผ่านการอบรมธรรมทายาทชายหรือหญิง หรือสมาธิแก้วระยะเวลา 3 สัปดาห์ขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง บุคลิกภาพดี ความประพฤติเรียบร้อย และสามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดโครงการ รับสมัครวันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 083-540-6349 ถึง 50 , 083-540-6362, 083-540-6364
ส่งใบสมัครภายใน 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ที่กองบัณฑิตแก้ว สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล