ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ปฏิบัติธรรมสุขสว่าง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 12-18 เมษายน พ.ศ.2558

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2558

       ปฏิบัติธรรมสุขสว่าง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
       12-18 เมษายน พ.ศ.2558

เดินทาง 12 เม.ย. 2558 เวลา 10.00 น.
เดินทางกลับ 18 เม.ย. 2558 เวลา 15.00 น.
ค่าลงทะเบียน รถบัสวัด - เดินทางไปเอง 3,000 / ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
081-550-8768 , 086-803-1602 , 084-047-2221 , 088-002-6146

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล