ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นสุดท้ายอาคารบุญรักษา

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2558

      ขอเชิญร่วมปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นสุดท้าย
      อาคารบุญรักษา

ขอเชิญร่วมปิดแผ่นทอง เสาเข็มต้นสุดท้ายอาคารบุญรักษา
ณ ทางเข้า 5 บริเวณพื้นที่ประกอบพิธีบูชาเจดีย์ วันนี้ - 15 เมษายน พ.ศ. 2558
สอบถามโทร. 02-831-1000