ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระเมียนม่าร์ 111 รูป อังคารที่ 21 เม.ย.58

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2558

      ตักบาตรพระเมียนม่าร์ 111 รูป
      วันอังคารที่  21 เมษายน พ.ศ. 2558
เวลา 06.30 น. - 07.30 น.

 

    ตักบาตรพระเมียนม่าร์ 111 รูป วันอังคารที่  21 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 06.30 น. - 07.30 น. หน้าอาคารสถาบันดวงตะวันสันติภาพ  บ้านสวนตะวันธรรม สอบถามรายละเอียด โทร. 084-742-0694

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

  •     แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
  •     อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
  •     ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
  •     งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
  •     งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
  •     รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
  •     ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
     1. ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
     2. มีความแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
     3. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก เป็นมหาเศษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
     4. มีสติปัญญาและผิ้วพรรณวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์เกรียงไกร
     5. ไม่พลัดพรากจากของรักมีความสุขในทุกสถาน
     6. ทำให้เป็นผู้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป
     7. บรรลุธรรมได้โดยง่ายไปทุกภพชาติ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร