ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญร่วมฟังเสวนา "หลักฐานวิชชาธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ ครั้งที่ 2"

วันที่ 30 เมย. พ.ศ.2558

      'ธรรมกาย' มีมานานแล้วหรือไม่
      มีหลักฐานใดชี้ชัดว่า 'ธรรมกาย' เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง

 

      ขอเชิญกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯทุกท่านเข้าร่วมฟังเสวนา "หลักฐานวิชชาธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ ครั้งที่ 2" เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ธรรมกาย” ให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง โดยกลุ่มนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจาก Dhammachai International Research Institute (DIRI)

      ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น. ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย สามารถแจ้งชื่อลงทะเบียน และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 084-126-5377 หรือ www.diri-au.org/th