ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีอนุโมทนาบุญเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 2558

วันที่ 30 เมย. พ.ศ.2558

      พิธีอนุโมทนาบุญเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 2558 
      วันเสาร์ที่ 2 พ.ค. 2558 เวลา 07.30 - 10.00 น. 
ณ ห้องพุทธางกูร ชมรมพุทธศาสตร์สากล

 

กำหนดการถวายผ้าไตร

                                                                      รอบที่ 1   07.30 น.  -  08.00  น.
                                                               รอบที่ 2   08.00 น.  -  08.30  น.
                                                               รอบที่ 3   08.30 น.  -  09.00  น.
                                                               รอบที่ 4   09.00 น.  -  09.30  น.
                                                               รอบที่ 5   09.30 น.  -  10.00  น.

กรุณานำใบอนุโมทนาบัตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และแต่งกายด้วยชุดสีขาว
สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 08-3540-6331, 08-2700-6439