ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูป ประจำปี พ.ศ.2558

วันที่ 30 เมย. พ.ศ.2558

      โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
      ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โทร. 02-831-1234 , 087-707-7771 ถึง 3
www.dmycenter.com , www.dmc.tv

คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. เป็นชายแท้อายุ 20 - 50 ปี
     2. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป
     3. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท หรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด
     4. ร่างกายไม่พิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น
     5. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสม อยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร
     6. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม
 
หลักฐานการสมัคร
     1.รูปถ่าย 1  หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ใบ
     2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
     3.สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ชุด
     4.ใบรับรองแพทย์และระบุผลการตรวจเลือด HIV (ตามแบบฟอร์ม บพ.02)
 
ของที่ไม่ใช่ในการอบรม
     1.หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ(Meditation)
     2.อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด
     3 .เครื่องเล่นสื่อทุกชนิด เช่น วิทยุ , ซีดี, MP3, MP4
     4. กระจกเงา รูปถ่ายญาติมิตร และกล้องถ่ายรูป
     5. ของมีค่าและเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เป็นต้น
     6. อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ (คณะกรรมการจะตรวจและดูแลของเหล่านี้แทนท่านระหว่างการอบรม)
 
ของที่ห้ามนำติดตัว
     1. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินต่างๆ
     2. บุหรี่ รวมถึงยาเสพติดทุกชนิด
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล