ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเรียนเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือมงคลชีวิต 38 ประการ (ภาษาเวียดนาม)

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2558

      ขอเรียนเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ 
      มงคลชีวิต 38 ประการ (ภาษาเวียดนาม)

 

     ร่วมทำบุญได้ที่ห้องขันติ ในนาม กองทุนผลิตสื่อ World-PEC ต่างประเทศ วันอาทิตย์ ที่สภาฯ ตู้รับบริจาค หรือ เสา M27

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์ กองทุนละ 10,000 บาท
เจ้าภาพอุปถัมภ์      กองทุนละ  5,000 บาท
เจ้าภาพกองทุน      กองทุนละ  1,000 บาท

 

ส่งรายชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558
โทรศัพท์ 081-918-0609 หรือ 086-901-1609