ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

1 Baht Help For Nepal ร่วมทำบุญท่านละ 1 บาท กับคุณครูไม่ใหญ่

วันที่ 14 พค. พ.ศ.2558

        1 Baht Help For Nepal 
        ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล

ร่วมทำบุญท่านละ 1 บาท กับคุณครูไม่ใหญ่ ได้ที่ห้องขันติ สำนักงานใหญ่ 

เพราะการแบ่งบันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่
"Sharing is Great"
โทร. 02-831-1000