ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการพิธีผูกพัทธสีมาวัดพระธรรมกายบาวาเรีย

วันที่ 18 พค. พ.ศ.2558

กำหนดการพิธีผูกพัทธสีมาวัดพระธรรมกายบาวาเรีย

      กำหนดการพิธีผูกพัทธสีมาประดิษฐานลูกนิมิตสถาปนาอุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม  พ.ศ. 2558

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม  พ.ศ.2558

16.00 -18.00 น.

     - พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ พร้อมด้วยพระมหาเถระผู้ใหญ่ และคณะสงฆ์ บันทึกภาพหมู่ด้านหน้าอุโบสถ

     - คณะสงฆ์สวดกลั่นแผ่นดินอุโบสถ (สวดถอนติจีวราวิปปวาส)


20.00 น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอุโบสถ และพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพัทธสีมา ณ ลานธรรมด้านหน้าอุโบสถ  (*ถ่ายทอดสดทาง www.dmc.tv/germany รอบที่ 1 ซึ่งตรงกับเวลาประเทศไทยประมาณ 01.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2558)

     - ประธานสงฆ์ถึงศูนย์กลางพิธี / จุดไฟฤกษ์
     - พิธีกรนำกราบประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์
     - ประธานสงฆ์ นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น / นำนั่งสมาธิ(Meditation)
     - พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า
     - คณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่า
     - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / คณะสงฆ์ให้พร

21.00 น.  พิธีกล่าวคำถวายประทีปเป็นพุทธบูชา
     - ประธานบุญพิธีและสาธุชนจุดประทีป
     - ประธานสงฆ์นำนั่งสมาธิ / อธิษฐานจิตแผ่เมตตา / นำบูชาพระรัตนตรัย

22.00 น. เสร็จพิธี

**********************************

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2558

พิธีกรรมภาคเช้า

08.30 น. พิธีตักบาตรถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 200 รูป ณ ลานธรรมด้านหน้าอุโบสถ  (**ถ่ายทอดสดทาง www.dmc.tv/germany รอบที่ 2 ซึ่งตรงกับเวลาประเทศไทยประมาณ 13.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2558)

     - ประธานบุญพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
     - พิธีกรนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย
     - ประธานบุญพิธีถวายพานสักการะแด่ประธานสงฆ์
     - พิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
     - พิธีอาราธนาศีล
     - นั่งสมาธิกลั่นใจ
     - พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ / พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต
     - ผู้แทนสาธุชนน้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์
     - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / คณะสงฆ์ให้พร
     - คณะสงฆ์แปรแถวรับบาตร / สาธุชนร้วมกันทำบุญตักบาตร

9.30 น.   เสร็จพิธีกรรมภาคเช้า

พิธีกรรมภาคสาย

10.30 น. พิธีถวายลูกนิมิตสีมา, พิธีถวายที่ดินสร้างอุโบสถ, พิธีถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 200 รูป ณ ภายในอุโบสถ และสภาธรรมกายสากลแห่งประเทศเยอรมนี  (***ถ่ายทอดสดทาง www.dmc.tv/germany รอบที่ 3 ซึ่งตรงกับเวลาประเทศไทยประมาณ 15.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2558)

     - พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ท่านประธานสงฆ์ พระมหาเถระผู้ใหญ่ และคณะสงฆ์ ถึงศูนย์กลางพิธี
     - ประธานบุญพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
     - คณะสงฆ์ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป ถวายธูปเทียนแพสักการะแด่ประธานสงฆ์
     - ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน  / กล่าวแสดงความยินดี / กล่าวอนุโมทนาบุญ (ภาษาเยอรมัน)

10.50 น. พิธีอารานาศีล / สาธุชนรับศีล

     - พิธีกล่าวคำถวายลูกนิมิตเป็นสังฆทาน
     - พิธีกล่าวคำถวายที่ดินเป็นสังฆทาน
     - พิธีกล่าวถวายยานพาหนะเป็นสังฆทาน
     - พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
     - คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
     - ผู้แทนสาธุชนถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์
     - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / คณะสงฆ์ให้พร

11.30 น. เสร็จพิธีกรรมภาคสาย

พิธีกรรมภาคบ่าย

13.00 น. พิธีประดิษฐานลูกนิมิตสีมา (ตัดหวาย) (****ถ่ายทอดสดทาง www.dmc.tv/germany รอบที่ 4 ซึ่งตรงกับเวลาประเทศไทยประมาณ 18.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2558)

13.30 น. พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำบูชาพระรัตนตรัย และนำปฏิบัติธรรม

14.00 น. พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ท่านประธานสงฆ์ และพระมหาเถระผู้ใหญ่ ถึงศูนย์กลางพิธี

      - ยอดกัลยาณมิตรผู้แทนพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานลูกนิมิตเอก และคณะเจ้าภาพลูกนิมิตประจำทิศทั้ง 8 รับมีดตัดหวายจากท่านประธานสงฆ์

14.20 น. คณะเจ้าภาพลูกนิมิต 8 ลูก และคณะเจ้าภาพจุลนิมิต 108 ลูก ประกอบพิธีประดิษฐานลูกนิมิต และโปรยรัตนชาติ (ตามทิศ)

     - ลูกที่ 1 ประจำทิศ บูรพา (ตะวันออก)
     - ลูกที่ 2 ประจำทิศ อาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้)
     - ลูกที่ 3 ประจำทิศ ทักษิณ (ใต้)
     - ลูกที่ 4 ประจำทิศ หรดี (ตะวันตกเฉียงใต้)
     - ลูกที่ 5 ประจำทิศ ประจิม (ตะวันตก)
     - ลูกที่ 6 ประจำทิศ พายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ)
     - ลูกที่ 7 ประจำทิศ อุดร (เหนือ)
     - ลูกที่ 8 ประจำทิศ อิสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)

15.00 น. ยอดกัลยาณมิตรผู้แทนพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานลูกนิมิตเอก มงคลนาม “แก้วบรมจักรพรรดิรัตนะสีมาบาวาเรีย” ประกอบพิธีตัดหวาย และโปรยรัตนชาติ ณ ศูนย์กลางพิธี

      - ท่านประธานสงฆ์ และคณะพระมหาเถระผู้ใหญ่ โปรยรัตนชาติ

15.30 น. ท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / คณะสงฆ์ให้พร

16.00 น. เสร็จพิธีกรรมภาคบ่าย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล