ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันวิสาขบูชาและพิธีบูชาข้าวพระ 1 มิ.ย.2558

วันที่ 19 พค. พ.ศ.2558

      กำหนดการวันวิสาขบูชา
      พิธีบูชาข้าวพระ
พิธีอุปสมบทสามเณรอุทิศชีวิต 12 รูป
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ณ  สภาธรรมกายสากล / อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

พิธีภาคเช้า ตักบาตร ณ เฟส 2 สภาธรรมกายสากล
06.40 น. เริ่มพิธีตักบาตร
08.30 น. เสร็จพิธีตักบาตร

พิธีภาคสาย ปฏิบัติธรรม / พิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
09.30 น. ปฏิบัติธรรม และบูชาข้าวพระ
11.00 น. - พิธีกล่าวคำถวายโรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี
              - พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.15 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคบ่าย / ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม
12.15-13.20น. รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
13.30 น. พิธีภาคบ่าย ปฏิบัติธรรม / รับถวายปัจจัยบูชาธรรม / พิธีถวายที่ดินเป็นการส่วนตัว
14.30 น. เสร็จพิธี
14.30 - 16.00 น. พิธีอุปสมบทสามเณร อุทิศชีวิต  12  รูป ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย (ถ่ายทอดพิธีอุปสมบทฯ มาที่สภาธรรมกายสากลสาธุชนผู้มีบุญร่วมพิธีอุปสมบทฯที่สภาธรรมกายสากล)

ภาคค่ำ 
17.45 น. พิธีจุดวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณรอบมหารัตนวิหารคด
18.20 น. พิธีเวียนประทักษิณ
19.15 น. เสร็จพิธี

หมายเหตุ 
1. เปิดให้เข้าสักการะรูปหล่อทองคำ ฯ ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี เวลา 11.00 - 12.30 น.
2. งดให้เข้าสักการะรูปหล่อทองคำ ฯ ณ มหาวิหารคุณยาย ฯ 

จุดโคมวิสาขประทีป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา