ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

บุญพิเศษ "โรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี"

วันที่ 21 พค. พ.ศ.2558

      "โรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี"

        มาวัดร้อยเลี้ยงได้ร้อย  มาวัดล้านเลี้ยงได้ล้าน

scoop โรงครัว 71 ปีพระเทพญาณมหามุนี บุญที่.....ปลื้มได้ทุกวัน

 

     จากความสำเร็จ และทุ่มเทสร้างอาคารบุญรักษา และงานบุญวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเห็นพระมากันมากมาย แต่การต้อนรับ โดยเฉพาะภัตตาหาร ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ ท่านปรารถนาให้ลูกๆ ได้บุญใหญ่

      พระเดชพระคุณหลวงจึงขอเชิญชวนลูกๆ โดยในวันวิสาขบูชาปีนี้ จะสร้างอาคารโภชนาการ (โรงครัว 2) เพื่อผลิตอาหารสำหรับงานบุญใหญ่โดยเฉพาะ ตามหลักการที่คุณยายอาจารย์ ได้มอบไว้คือ คนมาล้านก็ให้เลี้ยงได้ล้าน

      โดยอาคารโภชนาการ นี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาให้ชื่อว่า 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี ให้ลูกๆ มาเอาบุญกัน

      การสร้างโรงครัว จัดเป็นมหาทานที่ให้อานิสงส์มาก ที่เรียกว่า วิหารทานแต่กรณีนี้ ผู้ทำจะได้บุญพิเศษเพิ่มมากไปกว่านั้นอีก เพราะเป็นการสร้างวิหารที่ใช้ในการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่า การถวายสังฆทานเป็นบุญที่ทำให้ผู้ทำ ได้บุญมากกว่าการถวายทานแบบเฉพาะเจาะจงกับพระองค์เองอีก และมากไปกว่านั้น...ผู้ทำยังได้บุญจากการเลี้ยงสาธุชนผู้มาแสวงบุญที่วัดจำนวนมหาศาลกว่าล้านชีวิตอีกด้วย

      การสร้างโรงครัวนี้ ถือเป็นการสร้างสถานที่ที่เป็นต้นกำเนิดบุญจากการถวายมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ เพราะเราจะได้บุญกับข้าวทุกเม็ดและกับทุกชิ้นที่ผลิตจากโรงครัวแห่งนี้ซึ่งบุญนี้เป็นบุญที่มีอานิสงส์มากอย่างที่เราคาดไม่ถึง เพราะอาหารเป็นสิ่งที่ต้องรับประทานทุกวัน

      ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนในการสร้างโรงครัวแห่งนี้จะได้บุญอย่างตลอดต่อเนื่องทุกมื้อ ทุกวันและแม้ละโลกแล้ว บุญนี้ก็ยังส่งผลตลอดกาลยาวนาน

      ฉะนั้น ให้ผู้มีบุญทุกท่านตรึกระลึกนึกถึงบุญนี้ให้ได้ตลอด ให้มีปีติทั้งก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำ ให้ภาคภูมิใจเถิดว่า...

 “ครั้งหนึ่งในชีวิต เราได้สร้างโรงครัว เพื่อผลิตอาหารเลี้ยงพระภิกษุสามเณรและสาธุชนกว่าล้านชีวิต”

      เพราะหากเราพลาดโอกาสไม่ได้ทำบุญนี้ หรือมาทราบข่าวบุญภายหลังจากนี้ ก็จะหมดโอกาสได้บุญใหญ่นี้ไป และสามารถทำดีที่สุดได้แค่เพียงการร่วมถวายภัตตาหาร และช่วยจัดเตรียมอาหารเท่านั้น…

      ร่วมสถาปนาโรงครัวถวายเป็นพุทธบูชา ในวันวิสาขบูชา วันจันทร์ที่  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วัดพระธรรมกาย
 
อานิสงส์การถวายโรงครัว

     1. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย อายุ คือ มีอายุขัยยืนยาว
     2. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย วรรณะ คือ มีผิวพรรณวรรณะผ่องใส เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้พบเห็น
     3. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย สุขะ คือ มีความสุขกาย สุขใจอยู่เป็นนิจ
     4. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย พละ คือ มีพละกำลัง มีเรี่ยวแรง
     5. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย ปฏิภาณ คือ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ปฏิภาณว่องไว
     6. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย โภคทรัพย์สมบัติ เพราะได้บริจาคทานไว้ในพระพุทธศาสนา
     7. เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย
     8. เมื่อตายแล้ว ย่อมไปสู่โลกสวรรค์
     9. ทำให้บรรลุมรรค ผล นิพพาน และไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่าย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด  
ร่วมสถาปนาโรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี ได้ที่ห้องขันติ โทร.02-831-1000