ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เรียนเชิญร่วมจัดพิมพ์วารสารพระสังฆาธิการฉบับมุทิตาสักการะเปรียญธรรม ๙ ประโยค

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2558

   วารสารพระสังฆาธิการฉบับมุทิตาสักการะเปรียญธรรม ๙ ประโยค
   ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

เพื่อน้อมถวายแด่พระมหาเปรียญธรรมและพระสังฆาธิการทั่วประเทศ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 

   เจ้าภาพอุปถัมภ์และเจ้าภาพกองทุนจะได้รับการจารึกชื่อแลรับหนังสือเป็นที่ระลึก หมดเขตรับรายชื่อเจ้าภาพ ๑๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐๘๙-๖๗๗-๗๕๐๕

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร