ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2558 ขอเรียนเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ณ หมู่บ้านบุคลากรแก้ว

วันที่ 29 พค. พ.ศ.2558


       ชมรมอาสาสมัครอาคารหลัก

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมปฏิบัติธรรม 

ในวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2558 

ณ หมู่บ้านบุคลากรแก้ว (ติดกับอาคารภาวนา 60 ปี)รุ่นที่ 1

พร้อมรับสืบสานวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์ (รับจำนวนจำกัด)

 

ขอเรียนเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ณ  หมู่บ้านบุคลากรแก้ว (ติดกับอาคารภาวนา 60 ปี)รุ่นที่ 1

 

สอบถามรายละเอียด

  • โทร : 08 - 2782 - 6953
  •  Line ID : Pudtoonamoo

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล