ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย DOU

วันที่ 29 พค. พ.ศ.2558


ข่าวประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย DOU


 

ข่าวระชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย DOU
 

           พิธีมอบสัมฤทธิบัตรพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

วันที่ 30 พ.ค.2558.ณ SPD 7 เวลา 12.00-16.00 น.

 

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต (วันสุดท้าย)

วันที่ 1 มิ.ย.2558

 

รับสมัครหลักสูตรสัมฤทธิบัตร 3 ชุดวิชา ได้แก่ บูชาครู ฯ เราคือใคร? และ หลักสูตรกัลยาณมิตรที่โลกต้องการ

วันที่ 1-20 มิ.ย.2558

 

รับสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรปกติ ระดับปริญญาตรี

วันที่ 14 มิ.ย. - 12 ก.ค.2558

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  •  กัลฯ สุชาดา 086-326-3822 และ 02-901-1013
  •  http://www.dou.us/

 

      

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล