ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ปฏิบัติธรรมบุคคลากรแก้ว รุ่นที่8 ในวันที่ 23-26 กรกฏาคม

วันที่ 29 พค. พ.ศ.2558

 

 

ปฏิบัติธรรมบุคคลากรแก้ว รุ่นที่8

ณ หมู่บ้านบุคคลากรแก้ว 23-26 กรกฏาคม 2558

 

ปฏิบัติธรรมบุคคลากรแก้ว รุ่นที่8

ปฏิบัติธรรมบุคคลากรแก้ว