ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ มงคลชีวิต 38 ประการ ภาษาเวียดนาม

วันที่ 10 มิย. พ.ศ.2558

      ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลก ร่วมสร้างปัญญาบารมี
      ด้วยการเป็นเจ้าภาพจารึกชื่อจัดพิมพ์หนังสือ
มงคลชีวิต 38 ประการ ภาษาเวียดนาม
Tốt lành 38 điều (ต๊อก หลั่น  บา เมือย ต๊าม เดี่ยว)

เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและขยายวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก

ร่วมทำบุญได้ที่ห้องขันติ ในนาม กองทุนผลิตสื่อ World-PEC ต่างประเทศ วันอาทิตย์ ที่สภาฯ ตู้รับบริจาค หรือ เสา M27
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โครงการสอบ World-PEC ระดับเยาวชนนานาชาติ
หมายเลขโทรศัพท์ 081-918-0609 ,  086-901-1609

ส่งรายชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุยายน พ.ศ.2558