ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 109 รูป ณ ตลาดไอยรา ต.คลองสอง 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วันที่ 15 มิย. พ.ศ.2558

      ตักบาตรพระ 109 รูป ฉลองเทศกาลผลไม้ภาคตะวันออก
      ณ ตลาดไอยรา โซน 4 - 5 - 6 ตลาดไท ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
      วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 07.00- 08.00 น. 
ติดต่อสอบถามโทร. 084-742-0694

 

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร
     1. แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา   
     2. อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง   
     3. ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย   
     4. งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก   
     5. งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล   
     6. รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน   
     7. ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
     1. ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ     
     2. มีความแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ     
     3. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก เป็นมหาเศษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา     
     4. มีสติปัญญาและผิ้วพรรณวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์เกรียงไกร     
     5. ไม่พลัดพรากจากของรักมีความสุขในทุกสถาน     
     6. ทำให้เป็นผู้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป     
     7. บรรลุธรรมได้โดยง่ายไปทุกภพชาติ