ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายกองทุน"มหาธรรมทาน" วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ หอฉันคุณยายฯ

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2558

     กองทุน "มหาธรรมทาน"
     ถวายสื่อธรรมะแด่พระสังฆาธิการ 30,000 กว่าวัด 
และโรงเรียนฟื้นฟูศีลธรรมโลก 10,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ

พิธีถวายกองทุน วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิการจันทร์ ขนนกยูง 

     ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมพิธีถวายกองทุน “มหาธรรมทาน 30,000 วัด 10,000 โรงเรียน” เพื่อจัดส่งสื่อธรรมะ ถวายแด่พระสังฆาธิการ 30,000 วัด และโรงเรียนฟื้นฟูศีลธรรมโลก 10,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนา ให้โลกสว่างไสวด้วยแสงแห่งธรรม นำความสงบสุข ร่มเย็น หวนคืน ดุจดั่งสมัยพุทธกาล ในวันเสาร์ที่  4 กรกฎาคม 2558  ณ หอฉันฯ คุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย

กำหนดการ ดังนี้

09.30 น.  ลงทะเบียนเจ้าภาพรับบัตร vip (บูธฝั่งนาฬิกา)
10.30 น.  เจ้าภาพและสาธุชนเข้าพื้นที่นั่ง
10.45 น.  ตัวแทนคณะสงฆ์ขึ้นอาสนะสงฆ์ / พิธีกรอาราธนาศีล
               - พิธีกล่าวถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน
               - พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
12.20 น.  พิธีกล่าวคำถวายกองทุนมหาธรรมทาน
               - พิธีกล่าวคำอฐิษฐานจิต
               - เจ้าภาพถวายไทยธรรม / รับพรจากคณะสงฆ์
12.15 น.  กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยาย ฯ (รับบุญเก็บเสื่อ , อาสนะ , ไทยธรรม)
12.30 น.  เดินทางไปปล่อยสรรพสัตว์ ณ วัดปทุมทอง 

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด  หรือ หมายเลขโทรศัพท์  086-771-2268 ,  094-672-2779