ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ วัดปทุมทอง

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2558

หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน
ร่วมปล่อยปลาไข่ ปลาดุก และนก
 
ในเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2558
เวลา 12.30 น.
สาธุชนร่วมเดินทางไปร่วมพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลา ณ วัดปทุมทอง

       เดือนแห่งการสร้างบุญความดี และรวมใจน้อมถวายบุญนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา ด้วยการให้ชีวิตสรรพสัตว์เป็นทาน..นับหมื่นชีวิต หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมปล่อยปลาดุกไข่ เต่า กบ และนก ในเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2558 โดยพาบุคคลที่ท่านรักและปรารถนาดี มาสร้างมหาทานบารมีครั้งนี้ ณ วัดปทุมทอง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี มีรถบัสออกเดินทางจากหอฉันคุณยายอาจารย์ฯ เวลา 12.30 น.
 
กำหนดการ

12.20 น. เดินทางออกจากหอฉันคุณยายฯ (มีรถบัสบริการจอดบริเวณข้างสำนักงานใหญ่ลานจอดรถพ่วง)
13.15 น. ประธานสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธี/นำนั่งสมาธิ/นำกล่าวคำอธิษฐานจิต
13.45 น. ตัวแทนคณะเจ้าภาพผู้มีบุญร่วมตัดริบบิ้นปล่อยโค/นก และร่วมกันปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
14.00 น. เสร็จกิจกรรม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อานิสงส์การปล่อยปลา

1. เป็นผู้ต่อชีวิต ย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาว ปลอดภัย มีความสุข และตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัยบุคคลนั้นจะไม่มีกรรมใดๆ มาตัดรอนได้
2. สัตว์ที่พ้นจากที่คุมขังแล้ว พ้นจากความตายย่อมดีใจปลาบปลื้มใจ ฉันใด บุคคลผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ก็ย่อมได้รับความปลาบปลื้มใจฉันนั้น
3. ผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอยู่เป็นนิจ เขาเหล่านั้นย่อมพบแต่มิตรปราศจากศัตรูมาแผ้วพาน
4. การช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากที่คุมขังย่อมส่งผลให้สามารถหลุดพ้นจากเครื่อง พันธนาการน้อยใหญ่ ทั้งหยาบและเป็นทิพย์ทั้งหลายของพญามารได้โดยพลัน
5. การช่วยให้สัตว์มีชีวิตที่อิสระเสรี ดั่งการเข้าถึงพระธรรม และเข้าถึงพระนิพพาน อันเป็นดินแดนแห่งความสุขที่เสรีอย่างแท้จริงได้โดยง่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร. 083-540-5006, 082-700-6420

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล