ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สอนเขียนบทหนังสั้น เป็นภายใน 1 ชั่วโมง โดยอาจารย์ขจร ยังกลาง ในวันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2558

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2558

         สอนเขียนบทหนังสั้น เป็นภายใน 1 ชั่วโมง
         โดยอาจารย์ขจร ยังกลาง (ครูหนึ่ง)
ในวันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2558
เวลา 13.00 น. ห้อง SPD 6 

 

สอนเขียนบทหนังสั้น เป็นภายใน 1 ชั่วโมง
เพียงคุณคิดและตัดสินใจมาร่วม work shop script กับเรา 
โดยมีอาจารย์ขจร ยังกลาง เรียกกันคุ้นปาก ครูหนึ่ง
ผู้มีประสบการณ์เบื้องหลังเขียนบท

 

สอบถามรายละเอียด โทร. 02-831-1735 , 02-831-1737 , 09-4884-5089
หรือ www.facebook/DMC PR MEDIA CENTER