ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญร่วมทอดผ้าป่าเติมเต็มกุฏิสามเณร ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2558

      ทอดผ้าป่าเติมเต็มกุฏิสามเณร
      โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ หลังที่ 2 
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี

 

กำหนดการบุญพิธี
07.00-09.30 น. ลงทะเบียนรับอัญเชิญผ้าไตร และลงทะเบียนผู้นำรถ
09.30-10.45 น. ปฏิบัติธรรมถวายสังฆทาน ณ สภาธรรมทายาท
11.00-12.30 น. รับประทานอาหาร
12.30-13.00 น. ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐิน
13.00-15.00 น. พิธีทอดผ้าป่า / พิธีโปรยรัตนชาติบนรัตนปฐพี / อฐิษฐานจิต
15.00 น.           เสร็จพิธี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล