ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบวชพระทุกเดือน ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2558

       เพียง 3 อาทิตย์ ชีวิตเปลี่ยน
       โครงการ บวชพระทุกเดือน 
 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี

บวชทุกเดือน โครงการบวชสร้างบุญแทนคุณบิดา มารดา
      ขอเชิญชายแมนๆ ทุกๆ ท่าน เข้าร่วมอบรมโครงการบวชสร้างบุญ แทนคุณบิดา มารดามีจัดขึ้นทุกเดือน ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี
สมัครบวชทุกเดือนได้ที่ 
1.สภาธรรมกายสากล เสา N27 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-16.00 น.
2.ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (ออกจากตัว อ.กบินทร์บุรีไปทาง จ.สระแก้ว 13 กม.)

กำหนดการอบรมโครงการบวชพระทุกเดือน ประจำปี พ.ศ.2558-2559
รุ่นที่ 55 12 ก.ค 58 - 2 ส.ค 58
รุ่นที่ 56 16 ส.ค 58 - 6 ก.ย 58
รุ่นที่ 57 13 ก.ย 58 - 4 ต.ค 58
รุ่นที่ 58 11 ต.ค 58 - 1 พ.ย 58
รุ่นที่ 59 15 พ.ย 58 - 6 ธ.ค 58
รุ่นที่ 60 13 ธ.ค 58 - 3 ม.ค 58
รุ่นที่ 61 15 ม.ค 58 - 7 ก.พ 58

สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร. 08-8006-2072 , 08-1905-3774

"เอหิ ภิกขุ วากขาโต ธมโม จร พรหมจริย มมา ทุกข อนตกิริยาย
เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งกองทุกข์โดยชอบเถิด"

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร