ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์เวิลด์พีซ มุกตะวัน เกาะสมุย เขาใหญ่ และสวนป่าหิมวันต์ (ภูเรือ)

วันที่ 07 กค. พ.ศ.2558

      ขอเชิญปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์เวิลด์พีซ
      มุกตะวัน เกาะสมุย เขาใหญ่ และสวนป่าหิมวันต์ (ภูเรือ)

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล