ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการสมาธิแก้ว รุ่น 49 อบรมระหว่างวันที่ 15 ก.ค. – 9 ส.ค. 2558

วันที่ 07 กค. พ.ศ.2558

      โครงการปฏิบัติธรรมระยะยาว
      "โครงการสมาธิแก้ว"
โครงการดีดี กับช่วงเวลาที่ดี เพื่อการปฏิบัติธรรมและผู้รักการฝึกฝนตนเอง
สมาธิแก้วรุ่น 49 อบรมระหว่างวันที่ 15 ก.ค. – 9 ส.ค. 2558

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

- สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรม
- สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ
- สำหรับรุ่นปกติ
- ชายหรือหญิงโสด อายุระหว่าง 18-35 ปี
- กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำขนาด 2.5 นิ้ว
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา
4. ใบรับรองแพทย์
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 
ของใช้ส่วนตัวที่ต้องเตรียมมา
1. ชุดอุบาสก ชุดอุบาสิกา สีขาวล้วน 1 ชุด
2. กางเกงผ้าหรือกางเกงวอร์มสีกรมท่า 3 ตัว ไม่ใช่ผ้าร่มหรือผ้าที่ทำให้เกิดเสียงดัง
3. เสื้อทับ 3 ตัว (สำหรับฝ่ายหญิง)
4. ถุงเท้าสีสุภาพไม่มีลาย 2 คู่ ถุงเท้าสีขาว 1 คู่
5. รองเท้าผ้าใบ 1 คู่
6. ของใช้ส่วนตัว เช่น อุปกรณ์อาบน้ำ ไฟฉาย ยาประจำตัว เครื่องเขียน เป็นต้น
7. ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ (สำหรับฝ่ายชาย)
8. ผ้าคลุมเข่า (สำหรับฝ่ายหญิง)
9. เสื้อกันหนาวสีสุภาพ

สิ่งของที่ไม่ควรนำเข้าการอบรม
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
- โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3, MP4, Notebook
- วัตถุมีคม อาวุธ และยาเสพติดทุกชนิด

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
www.pbd.in.th
หรือ line id smk072
Tel. 087-502-6664