ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการพิธีขอขมารับบาตรและผ้าไตร (บวชแสนเข้าพรรษา) 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2558

      กำหนดการพิธีขอขมารับบาตรและผ้าไตร (บวชแสนเข้าพรรษา)
      วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

      กำหนดการพิธีขอขมา รับบาตร และผ้าไตร วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย (ศูนย์บวชพระแสน เข้าพรรษา วัดพระธรรมกาย)

     08.00 น. คณะญาติ ตรวจสอบรายชื่อ นาคธรรมทายาท รับสติ๊กเกอร์ที่เสา R14
     08.15 น. คณะญาติเข้าพื้นที่
     09.00 น. พระอาจารย์ พระมหาวีระชัย วีรชโย ถึงศูนย์กลางพิธี นำบูชาพระ
     09.05 น. พิธี กล่าวถวายบุตร ให้อยู่ในความดูแล
     09.15 น. พระอาจารย์ แสดงธรรม
     09.45 น. พิธีกล่าว คำอธิษฐานจิต ถวายผ้าไตร
     09.55 น. นาคธรรมทายาท
                  - แปรแถวเข้าพื้นที่
                  - กล่าวคำขอขมา
                  - รับบาตร ผ้าไตร จากคณะญาติ
                  - สนทนาธรรม กับคณะญาติ
     10.25 น. นาค แปรแถวกลับที่พัก
     10.30 น. เสร็จพิธี

พิธีขอขมารับบาตรและผ้าไตร (บวชแสนเข้าพรรษา) 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล