ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวช ร่วมขบวนเวียนประทักษิณ IDOP 13 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2558

   เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวช ร่วมขบวนเวียนประทักษิณ
   นาคธรรมทายาทนานาชาติ จำนวน  88 รูป  จาก 14 สัญชาติ 7 ทวีปทั่วโลก

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
 เวลา 6.00 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-7506-2222