ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายคิลานเภสัช และกองทุนรักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ เนื่องในวันธรรมชัย ปีพ.ศ.๒๕๕๘

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2558

พิธีถวายยารักษาพระภิกษุ - สามเณรอาพาธ
บูชาธรรมพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี
เนื่องในวันธรรมชัย 
47 พรรษา  วันแห่งชัยชนะ
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2558

ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล  วัดพระธรรมกาย 


กำหนดการถวายยารักษาโรค 

8.00 น.   ลงทะเบียน
9.45 น.   คณะสงฆ์พร้อม / เจ้าภาพและสาธุชนเข้าประจำพื้นที่นั่ง 
10.00 น. คณะสงฆ์เจริญพุทธมนต์ 
10.30 น. พิธีกล่าวคำถวาย 5 อย่าง ดังนี้
               - พิธีกล่าวถวายกองทุนยารักษาโรค
               - พิธีกล่าวถวายกองทุนเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์
               - พิธีกล่าวถวายกองทุนรักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ
               - พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต
               - พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
10.50 น.  เจ้าภาพถวายไทยธรรมยา และกลับมานั่งในพื้นที่เพื่อเตรียมรับพรจากคณะสงฆ์ 
11.00 น.  คณะสงฆ์ให้พร 
11.05 น.  เสร็จพิธี / รับประทานอาหารกลางวัน 


ภาคบ่าย ปฏิบัติธรรมกะพิเศษ บูชาธรรมเนื่องในวันธรรมชัย ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

12.15 น. ลงทะเบียน
13.00 น. ปฏิบัติธรรมกะพิเศษ บูชาธรรมเนื่องในวันธรรมชัย
14.00 น. ทบทวนเรื่องปลื้มๆ ในวันธรรมชัย
15.00 น. รับของขวัญพิเศษสำหรับผู้เข้ากะพิเศษวันธรรมชัย
15.30 น. เสร็จพิธี/เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


ร่วมเป็นเจ้าของบุญอจินไตย ให้บุญใหญ่ของการมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์    ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติ  ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม    

      - กองทุนกิติมศักดิ์ 
      - กองทุนกิติมเสริม 
      - กองทุนกิติมสุข  
      - กองทุนกิติมใส  

 

ดวงแก้วต้นสมบัติ รวยสวนกระแส  ขนาด  1 ซม.

ดวงแก้วต้นสมบัติ รวยสวนกระแส  ขนาด  1 ซม.

     เนื่องในวาระวันธรรมชัยที่จะถึงนี้ ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ขอเชิญลูกพระธัมฯที่มานั่งสมาธิ เข้ากะรอบพิเศษพร้อมกันทั่วโลก รับดวงแก้วกายสิทธิ์   ซึ่งเป็นดวงแก้วที่ผ่านการซ้อนวิชชาจากในอาคารภาวนา โดยรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นพิเศษสุดๆที่คุณครูไม่ใหญ่เมตตาตั้งชื่อให้ว่า.. “ดวงแก้วต้นสมบัติ รวยสวนกระแส” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้มีบุญทุกคนรวยเร็ว รวยแรง รวยรวด รวยสวนกระแสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ไปได้แบบชิวๆ

 

ดวงแก้วต้นสมบัติ รวยสวนกระแส  ขนาด  1 ซม.

 

 ขอบอกว่า..ห้ามพลาด เพราะจะมอบให้เฉพาะผู้ที่มาเข้ากะในวันนั้นวันเดียวเท่านั้น !!!

     สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด หรือโทร 02-831-1000