ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ ดอกไม้บาน

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2558

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ ดอกไม้บาน

ร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ "สร้างโรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี"
 


      สามารถขึ้นปฏิบัติธรรมกับโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ โดยร่วมบุญค่าลงทะเบียน 1,500 บาท เพียงนำใบอนุโมทนาบัตรตัวจริง มายืนยันการใช้สิทธิ์กับเจ้าหน้าที่โครงการ (ใบอนุโมทนาบัตร 5,000 บาท ในรหัสเดียวกัน / 1 ท่าน / 1 รุ่น)

สวนพนาวัฒน์

                รุ่น 486  :  14 - 20 ม.ย. 58
                รุ่น 487  :  21 - 27 ม.ย. 58 (เต็ม
                รุ่น 488  :  5 - 11 ก.ค. 58 
                รุ่น 489  :  12 - 18 ก.ค. 58
                รุ่น 490  :  19 - 25 ก.ค. 58
                รุ่น 491  :   9 -  15 ส.ค. 58
                รุ่น 492  :  16 - 22 ส.ค. 58

 

สวนป่าหิมวันต์
(หลักสูตร 2)
                รุ่น 515  :  14 - 20 มิ.ย. 58
                รุ่น 516  :  21 - 27 มิ.ย. 58
                รุ่น 517  :  5 - 11 ก.ค. 58
                รุ่น 518  :  12 - 18 ก.ค. 58
                รุ่น 519  :  19 - 25 ก.ค. 58
                รุ่น 520  :   9 - 15 ส.ค. 58
                รุ่น 521  :  16 - 22 ส.ค. 58

เขาใหญ่
(หลักสูตร 2)
                รุ่น 95    :  14 - 19 มิ.ย. 58
                รุ่น 96    :  19 - 24 ก.ค. 58
                รุ่น 97    :   9 - 14 ส.ค. 58
                รุ่น 98    :  16 - 21 ส.ค. 58

 

สอมถามรายละเอียดได้ที่ โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ หรือผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกดัด
โทร. 02-831-1130.2 , 083-540-4636 , 083-540-4638
http://www.dokmaiban.net/

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร