ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันสมาธิโลก และพิธีบูชาข้าวพระ 2 สิงหาคม 2558

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2558

กำหนดการงานบุญใหญ่

วันสมาธิโลก และอาทิตย์ต้นเดือน พิธีบูชาข้าวพระ
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2558
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 


ภาคสาย
09.30 น.  - นั่งสมาธิ / พิธีบูชาข้าวพระ
11.00 น.  - พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.15 น.  - เสร็จพิธี

ภาคบ่าย
12.15 น.  - รายการสู้ต่อไป
13.30 น.  - ริ้วขบวนอัญเชิญ "โล่เกียรติยศ" เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี และพระภิกษุเปรียญธรรม 9 ประโยค เดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี
13.45 น.  - พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ระดับโลก
14.40 น.  - พิธีมอบโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา สำนักบาลีดีเด่นทั่วประเทศ
15.10 น.  - พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ 3,000 กว่าวัดทั่วประเทศ
               - พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
16.00 น.  - นั่งสมาธิ
               - พิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
               - พิธีถวายปัจจัย
               - ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท
16.30 น. - เสร็จพิธี

 

 

หมายเหตุ
1. เปิดให้เข้าสักการะรูปหล่อทองคำ ฯ ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ฯ เวลา 11.00 - 12.30 น.
2. เปิดให้เข้าสักการะรูปหล่อทองคำ ฯ ณ มหาคุณยาย ฯ เวลา 16.00 - 18.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-831-1000

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล