ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน สวนป่าหิมวันต์ (ก.ย.-ต.ค.2558)

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2558

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน

สวนป่าหิมวันต์ (หลักสูตร 2)

 

 

สวนป่าหิมวันต์ (หลักสูตร 2)

กันยายน
          รุ่น 522 : 6 - 12 ก.ย. 58
          รุ่น 523 : 13 - 19 ก.ย. 58
          รุ่น 524 : 20 - 26 ก.ย. 58

ตุลาคม 
          รุ่น 525 : 4 - 10 ต.ค. 58
          รุ่น 526 : 11 - 17 ต.ค. 58
          รุ่น 527 : 18 - 24 ต.ค. 58


สอบถามรายละเอียดได้ที่

โครงการปฏิบัติพิเศษ www.dokmaiban.net

Facebook : ดอกไม้บาน

หรือผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด โทร. 02-831-1130-2 , 083-540-4636 , 083-540-4638

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล