ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีไถ่ชีวิตโคให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ปีที่ 4 ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม 15 สิงหาคม 2558

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2558

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "รางวัลลูกกตัญญู" และพิธีไถ่ชีวิตโคให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ปีที่ ๔

ณ ห้องปฏิบัติธรรม วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "รางวัลลูกกตัญญู" และพิธีไถ่ชีวิตโคให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ปีที่ ๔
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๑ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
(สถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หรือ หลวงพ่อทองคำ)


กำหนดการ

08.00-09.00 น.  แขกผู้มีเกียรติ เข้ามนัสการพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หรือ หลวงพ่อทองคำ

09.00 น.  คณะเจ้าภาพ แขกผู้มีเกียรติ และสาธุชน พร้อม ณ ศูนย์กลางพิธี

09.30 น.  คณะสงฆ์ ๙ รูป เมตตาเจริญพุทธมนต์ "ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร"

11.00 น.  ถวายภัตตาหารเพลเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์

12.00 น.  คณะเจ้าภาพ แขกผู้มีเกียรติ และสาธุชน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.  ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาศวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร องค์ประธานถึงศูนย์กลางพิธี
               -  พิธีถวายสักการะท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ
               - ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกราบถวายรายงาน
               - พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "รางวัลแม่ดีเด่น และรางวัลลูกกตัญญู"
               - พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้สนับสนุนงานช่วยเหลือชาวเนปาลจากแผ่นดินไหว"
               - ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ (คณะสงฆ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถา)

13.30 น. พิธีไถ่ชีวิตโคให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
               - พิธี ถวายจตุปัยจัยไทยธรรม คณะสงฆ์ เจริญชัยมงคลคาถา
               - ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ เมตตาสัมโมทนียกถา
               - คณะสงฆ์ให้พร
               - ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ คณะสงฆ์ คณะเจ้าภาพ ร่วมปล่อยโคและถ่ายภาพหมู่ 

14.30 น. เสร็จพิธี

 

ผู้ให้ชีวิต...ย่อมได้ชีวิต หายเจ็บ หายป่วย หายไข้ อายุยืน

อานิสงค์การให้ชีวิตสัตว์เป็นอภัยทาน

1. เป็นผู้ต่อชีวิต ย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาว ปลอดภัย มีความสุข และตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัย บุคคลนั้นจะไม่มีกรรมใดๆมาตัดรอนได้

2. สัตว์ที่พ้นจากที่คุมขังแล้ว พ้นจากความตาย ย่อมดีใจ ปลาบปลื้มใจ ฉันใด บุคคลให้ชีวิตสัตว์เป็นทานก็ย่อมได้รับความปลาบปลื้มใจ ฉันนั้น

3. ผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอยู่เป็นนิจ เขาเหล่านั้นย่อมพบแต่มิตรปราศจากศัตรูมาแผ้วพาน

4. การช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากที่คุมขังย่อมส่งผลให้สามารถหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการน้อยใหญ่ทั้งหยาบและเป็นทิพย์ทั้งหลายของพญามารได้โดยเร็วพลัน

5. ผู้ช่วยให้สัตว์มีชีวิตที่อิสระเสรี ย่อมเข้าถึงพระธรรม และเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นแดนแห่งความสุขที่เสรีอย่างแท้จริงได้โดยง่าย

 

ร่วมบุญได้ที่ บัญชีชื่อ

"องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก" ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพระราม ๙
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  215-0-768485
ส่ง FAX.ใบโอนได้ที่ 02-524-0270
และโทรแจ้งได้ที่ 094-492-6777

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่  

082-458-4222  ,  083-084-2072  ,  094-492-6777  ,  094-817-5599

 

การเดินทาง

- เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ไปยังสถานีหัวลำโพง จากนั้นขึ้น รถประจำทางสาย 53, 73, หรือ 507 ไปลงยังวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

- หากนำรถยนต์มาเอง สามารถจอดรถได้ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
มีรถประจำทางที่ผ่าน 1, 7, 4 , 25, 40, 53 , 73, 73ก,77 และ529

ปัจจุบัน วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ตั้งอยู่บนเลขที่ 661 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล