ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบอรมอุบาสก อุบาสิกาแก้ว ผู้สถาปนาสามเณรล้านรูป

วันที่ 07 สค. พ.ศ.2558

โครงการอบอรมอุบาสก อุบาสิกาแก้ว

รุ่นผู้ประสานงานโครงการสามเณรล้านรูป ประจำตำบล 

ผู้สถาปนาสามเณรล้านรูป บูชาธรรม 72 ปี พระเทพญาณมหามุนี
 

 

      เนื่องในวาระครบ 72 ปี ของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี ในปีพุทธศักราช 2559 ท่านได้ปรารภโครงการบรรพชาสามเณรล้านรูป เพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ต้องอาศัยกำลังของพุทธบริษัททั้ง 4 

      ดังนั้น "โครงการอบอรมอุบาสก อุบาสิกาแก้ว รุ่นผู้ประสานงานโครงการสามเณรล้านรูป ประจำตำบล" จึงบังเกิดขึ้น เพื่อคัดเลือกยอดอุบาสก อุบาสิกาแก้วมาทำหน้าที่ประสานงานจัดบรรพชาสามเณรในทุกตำบลทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึง 23 เมษายน พ.ศ.2558


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. ชายจริงหญิงแท้ อายุ 18 ปีขึ้นไป 
2. นับถือพระพุทธศาสนา
3. สุขภาพแข็งแรง
4. สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดโครงการอบรม
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถที่จะประสานงานกับชุมชนทุกกลุ่มได้
6. สามารถรับภารกิจทุกงานบุญที่ได้รับมอบหมาย


ระยะเวลาการอบรม
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ.2558 (ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)
ณ ศูนย์อบรมแต่ละจังหวัด หรือ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี


ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ โทร. 099-107-8001 , 099-107-8002
www.thainovice.com 
Line : @thainovice
หรือพระ ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัด ทั่วประเทศ

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร