ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ Getting to Know Wat Phra Dhammakaya

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2558

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมสร้างปัญญาบารมี ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ

Getting to Know Wat Phra Dhammakaya 
 


รู้จักวัดพระธรรมกาย 
ภาษาอังกฤษ - จีน

ในกองทุนผลิตสื่อศูนย์การแปล ภาษาจีน
ร่วมจารึกชื่อใน 3 กองทุน ดังนี้

กองทุนกิตติมใส 1,000 บาท (จารึกชื่อท้ายเล่ม พร้อมรับหนังสือ 1 เล่ม)

กองทุนกิตติมสุข 5,000 บาท (จารึกชื่อท้ายเล่ม พร้อมรับหนังสือ 3 เล่ม)

กองทุนกิตติมศักดิ์ 10,000 บาท (จารึกชื่อท้ายเล่ม พร้อมรับหนังสือ 5 เล่ม)


หมดเขตส่งรายชื่อ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2558 นี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 09-3567-7909 หรือร่วมบุญได้ที่ห้องขันติ และ ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร