ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ "แด่นักสร้างบารมี ๔" หนังสือเล่มใหม่ของคุณครูไม่เล็ก

วันที่ 14 สค. พ.ศ.2558

ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ "แด่นักสร้างบารมี ๔" 

หนังสือเล่มใหม่ของคุณครูไม่เล็ก

 

    ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ "แด่นักสร้างบารมี ๔" หนังสือเล่มใหม่ของคุณครูไม่เล็ก 

     ร่วมเป็นต้นบุญในการจัดพิมพ์เพื่อมอบเป้นธรรมบรรณาการ แด่... ผู้ร่วมบุญกฐินธรรมชัย ๒๕๕๘ กองบุญบุชาธรรมคุณครูไม่เล็ก รหัส 03-1031-1338072
 
ติดต่อสอบถาม : กองวิชาการ 02 โทร. 02-831-1250 , 082-488-7190 , 087-961-4294 , 081-491-4990 E-mail : [email protected] หรือ เสาร N 27 ทุกวันอาทิตย์

หมดเขตส่งรายชื่อ วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 

 

จากคำถามที่ว่า "สั่งสอนลูกศิษย์ยังไงกันนะ ถึงได้ฮึดสู้ไม่เคยถอยในทุกโครงการงานบุญ"
นี้คือหนึ่งในคำตอบบทที่ ๑ นักสร้างบารมีต้องทำหน้าที่ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ (จากโอวาทวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ ๕๗ ปี ๒๖ พรรษา)

 

จากคำถามที่ว่า "สร้างทีมยังไงกันนะถึงพากันขยายงานพระพุทธศาสนาไปได้ทั้วทั้งไทยทั่วทั้งโลก "
นี้คือหนึ่งในคำตอบ : บทที่ ๒ งานสร้างบารมี สำเร็จได้ด้วยการทำงานเป็นทีม (จากโอวาทวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ ๕๘ ปี ๒๗ พรรษา)

 

จากคำถามที่ว่า "อบรมลูกศิษย์ยังไงกันหนอถึงได้ทั้งอดทั้งทน ทั้งหนักแน่น ทั้งนิ่งสงบกันขนาดนี้ "
นี้คือหนึ่งในคำตอบ : บทที่ ๓ พุทธวิธีต่อสู้กับผู้ไม่หวังดีต่อพระพุทธศาสนา (จากโอวาทวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ ๕๙ ปี ๒๘ พรรษา)

 

จากคำถามที่ว่า "เผยแผ่แบบไหนกันนะจึงชวนคนเข้าวัดได้ทั้งบ้าน ทั้งครอบครัว ทั้งโรงเรียน ทั้งหมู่บ้าน หลวงพ่อก็มา หลวงตาก็มาด้วย แม้อยู่ถึงต่างบ้านต่างเมืองก็ยังบิฯมา ฯลฯ"
นี้คือหนึ่งในคำตอบ : บทที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา (จากพระธรรมเทศนาปลายปี ๒๕๔๗)

 

มดเขตส่งรายชื่อ วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม