ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างระบบไฟฟ้าถาวร ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว

วันที่ 19 สค. พ.ศ.2558

ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างระบบไฟฟ้าถาวร

ณ ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว

วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2558
 


      ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างระบบไฟฟ้าถาวร ณ ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว (ข้างอบต.ระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี) ในวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2558

กำหนดการ 
      09.00 น. ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจใส
      09.45 น. พิธีถวายผ้าป่าสร้างระบบไฟฟ้าถาวร
      10.40 น. พิธีกดไฟแสงสว่าง
      11.00 น. เสร็จพิธี

มีบริการรถตู้ออกรถบริเวณหน้าโถงช้าง เวลา 07.30น.
สำรองที่นั่งได้ที่ คุณธัญภรณ์ 09-3001-5240

 

ภาพบรรยากาศ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว

ภาพบรรยากาศ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว

ภาพบรรยากาศ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว

ภาพบรรยากาศ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว

ภาพบรรยากาศ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล