ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ (บุญพิเศษเข้าพรรษาทุกวันพระ)

วันที่ 29 สค. พ.ศ.2558

โครงการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ 

บุญพิเศษเข้าพรรษา ทุกวันพระ ครั้งที่ 6

สวดมนต์ นั่งสมาธิและเวียนประทักษิณ ณ มหาธรรมกายเจดีย์

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2558

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 เวลา 18.20 - 19.25 น.

 

จุดออกรถโซนกรุงเทพฯ สมุทรปราการ ที่จัดรถร่วมงานวันพระ เสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2558 (ร่วมบุญค่ารถกันเอง)
 
     1. อนุสาวรีย์ชัย (รถบัส)...09.00น...คุณสมัย 085-135-6577

     2. หมู่บ้านเศรษฐกิจ (รถบัส)..15.30 น...คุณกล้วย 081-412-9891

     3. ม.เกษตร (รถบัส)... 8.30 น...คุณพรพนา 089 6638071

     4. ตลิ่งชัน (รถตู้)...16.00น...คุณจอย 081-870-1759

     5. วัดทรัพย์สโมสร (รถตู้)... 7.00 น. นงลักษณ์ 082-7907014

     6. อ้อมน้อย (รถตู้)... 7.00 น. คุณเล็ก 092-280-7830
 

กำหนดการ
เวลา 18.20 น. คณะสงฆ์และสาธุชนทึกท่าน มาพร้อมเพรียงกันหน้า มหาธรรมกายเจดีย์

เวลา 18.30 น. ประธานสงฆ์ พระภาวนาธรรมวิเทศ ถึงศูนย์กลางพิธี
                      - ประธานสงฆ์ จุดโคมประทีบ บูชามหาธรรมกายเจดีย์
                      - ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย
                      - ประธานสงฆ์ นำสวดมนต์ บทธัมมจักกัปวัตนสูตร
                      - ประธานสงฆ์ นำนั่งสมาธิ (เสียงคุณครูไม่ใหญ่)
                      - ประธานสงฆ์ นำกล่าวคำอฐิษฐานจิต

เวลา 19.00 น. คณะสงฆ์ และสาธุชนแปรแถวเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์ 1 รอบ

เวลา 19.25 น. ประธานสงฆ์ บูชามหาธรรมกายเจดีย์ และ นำบูชาพระรัตนตรัย
                      - เสร็จพิธี / เข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
                      - มีรถพ่วง รับ - ส่ง พระกุฏิสงฆ์

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล