ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "BEYOND WISDOM"

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2558

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "BEYOND WISDOM"

หนังสือเผยแผ่วิธีการฝึกสมาธิแก่ชาวโลกทุกคน
 

 

ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมเผยแผ่วิธีการฝึกสมาธิวิชชาธรรมกายแก่ชาวโลกทุกคน
ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ  "BEYOND WISDOM" จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 2
 
หมดเขตส่งรายชื่อ 27 กันยายน พ.ศ. 2558
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการแปลและผลิตสื่อธรรมะ
โทรศัพท์ 08-5225-5670 หรือร่วมบุญได้ที่ห้องขันติ ในกองทุนผลิตสื่อธรรมะต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)