ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สวดมนต์ นั่งสมาธิและเวียนประทักษิณ ณ มหารัตนวิหารคด อาทิตย์ที่ 20 ก.ย.58

วันที่ 18 กย. พ.ศ.2558

สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ครั้งที่ 9

สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร นั่งสมาธิและเวียนประทักษิณ ณ มหารัตนวิหารคด

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2558 (วันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10)

เวลา 18.15 - 19.25 น.

 


กำหนดการ

18.15 น. คณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่าน มาพร้อมเพรียงกันหน้า ณ มหารัตนวิหารคด

18.20 น. ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
               - ประธานสงฆ์ จุดโคมประทีบ บูชามหาธรรมกายเจดีย์
               - ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย
               - พระภิกษุผู้แทนคณะสงฆ์นำสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
               - นั่งสมาธิ 5 นาที (เปิดเสียงคุณครูไม่ใหญ่)
               - ประธานสงฆ์ กล่าว "สัพเพ พุทธา..."

18.50 น. ประธานสงฆ์นำกล่าวคำอฐิษฐานจิต

19.00 น. ถ่ายรูปหมู่

19.10 น. คณะสงฆ์ และสาธุชนแปรแถวเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์ 1รอบ (หัวแถวอยู่บริเวณทิศตะวันตก)
               - ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย

19.25 น. เสร็จพิธี