ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 131 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

วันที่ 02 ตค. พ.ศ.2558

กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 131 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

โดยมีพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์

(ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙ , ราชบัณฑิต) เป็นพระอุปัชฌาย์

ณ พัทธสีมา วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2558

 

กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 131 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)


พิธีภาคเช้า  พิธีเวียนประทักษิณ , พิธีวันทาสีมา , พิธีวันทาพระประธาน และพิธีขอขมา

05.00 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนรับผ้าไตรและบาตร บริเวณอาคารโมดูล

06.00 น. ผู้ปกครองและคณะญาติ ตั้งขบวนเวียนประทักษิณ หน้าอาคารประชาสัมพันธ์หินอ่อน

06.15 น. พิธีเวียนประทักษิฯ รอบอุโบสถ 3 รอบ

06.45 น. เสร็จพิธีเวียนประทักษิณ
              - นาคธรรมทายาทเข้าพื้นที่เตรียมประกอยพิธีวันทาสัมา ด้านหน้าอุโบสถ

06.50 น. นาคธรรมทายาท ประกอบพิธีวันทาสีมา

07.00 น. เสร็จพิธีวันทาสีมา นาคธรรมทายาทแปรเเถวเข้าพื้นที่ ประกอบพิธีวันทาสีมาพระประธานในอุโบสถ

07.15 น. พิธีขอขมาผู้ปกครอง และรับผ้าไตร

07.30 น. เสร็จพิธีขอขมา ผู้ปกครองและคณะญาติมิตรรับประทานอาหารเช้าที่จุดลงทะเบียน
              - นาคธรรมทายาทเตรียมประกอบพิธีบรรพชา ภายในอุโบสถ


พิธีขอบรรพชา และพิธีขอสรณคมน์ ศีล

08.00 น. พระอุปัชฌาย์เดินทางมาถึงอุโบสถ

08.05 น. พระอุปัชฌาย์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

08.10 น. พิธีบรรพชา นาคธรรมทายาทกล่าวคำขอบรรพชา

08.20 น. เสร็จพิธีบรรพชา พระอุปัชฌาย์ให้โอวาทมูลกัมมัฏฐาน

08.45 น. พระอุปัชฌาย์ให้โอวาทจบ นาคธรรมทายาท เข้ารับการคล้องอังสะ ออกไปครองผ้าที่หลังโบสถ์

09.05 น. ธรรมทายาทห่มผ้าเสร็จแปรแถวเข้าโบสถ์ เตรัยมประกอบพิธีขอสรณคมน์ และศีล

09.10 น. พิธีขอสรณคมน์ และศีล

09.50 น. เสร็จพิธีขอสรณคมน์ และศีล สามเณรเตรียมประกอบพิธีรับบาตร