ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ Values Education for Peace และ Diary of Inner Peace

วันที่ 01 ตค. พ.ศ.2558

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ

Values Education for Peace 

Diary of Inner Peace 

มงคลชีวิตภาคภาษาอังกฤษและสมุดบันทึกความดี
 


       เพื่อมอบเป็นธรรมบรรณาการสำหรับเยาวชน โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนนานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษ

ร่วมทำบุญได้ที่  : ห้องขันติ หรือ วันอาทิตย์ที่สภาธรรมกายสากล ตู้รับบริจาค หรือ เสา M 27
ในนาม กองทุนผลิตสื่อ World-Pec ต่างประเทศ (มงคลชีวิตภาษาอังกฤษ)

ส่งรายชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2558

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : โทรศัพท์ 081-918-0609 หรือ 086-901-1609