ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สวดมนต์ นั่งสมาธิและเวียนประทักษิณ ณ มหารัตนวิหารคด วันจันทร์ที่ 5 ต.ค.2558

วันที่ 05 ตค. พ.ศ.2558

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ครั้งที่ 11

พิธีสวดมนต์ บท พุทธชัยมงคลคาถา และ  ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

พิธีเวียนประทักษิณรอบมหารัตนวิหารคด

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2558 (วันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 10)

ณ มหารัตนวิหารคด ทิศใต้ มหาธรรมกายเจดีย์
 

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ครั้งที่ 11  พิธีสวดมนต์ บท พุทธชัยมงคลคาถา และ  ธัมมจักกัปปวัตนสูตร  พิธีเวียนประทักษิณรอบมหารัตนวิหารคด  วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2558 (วันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 10)  ณ มหารัตนวิหารคด ทิศใต้ มหาธรรมกายเจดีย์


กำหนดการ

18.10 น. คณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญ พร้อมบริเวณพื้นที่ประกอบพิธี มหารัตนวิหารคด ทิศใต้

18.15 น. ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
               - จุดโคมประทีบ บูชามหาธรรมกายเจดีย์
               - พิธีกร นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน กราบพระราชภาวนาจารย์ ประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์
               - ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย "โย โส ภะคะวา..."
               - ประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์และผู้มีบุญ สวดมนต์ บท "พุทธชัยมงคลคาถา" และ "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร"
               - ประธานสงฆ์ , คณะสงฆ์ และสาธุชนผู้มีบุญ ปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (เปิดเทปนำนั่งสมาธิ 5 นาที)
               - ประธานสงฆ์ กล่าว "สัพเพ พุทธา ... ภวันตุ เต"
               - ประธานสงฆ์ นำกล่าว คำอฐิษฐานจิตบูชามหาธรรมกายเจดีย์

18.45 น. ประธานสงฆ์ , คณะสงฆ์ และสาธุชนผู้มีบุญ ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

18.55 น. ผู้แทนคณะสงฆ์ นำคณะสงฆ์ และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน ประกอบพิธีเวียนประทักษิณรอบมหารัตนวิหารคด (สวดอิติปิโส)

               - ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย 
               - เสร็จพิธี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล