ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

วันที่ 05 ตค. พ.ศ.2558

มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 / 58 ตั้งแต่วันนี้ถึง 18 ต.ค 58 
 


      มหาวิทยาลัย ธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย เป็นมหาวิทยาลัยด้านพระพุทธศาสนาในระบบทางไกล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติและศาสนา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสามารถทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อตนเองและผู้อื่นได้

ภาคการศึกษาที่เปิดรับสมัคร
ภาคเรียนที่ 1 มกราคม - พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน มิถุนายน - สิงหาคม
ภาคเรียนที่ 2 กันยายน - ธันวาคม

** พิเศษ พระภิกษุ - สามเณรและแม่ชีเรียนฟรี **

สอบถามรายละเอียด
โทร : 02-901-1013 หรือ 08 - 6326 - 3822  
FB : douchange  
line id : dou.us หรือ lpd072  
เว็บไซต์ : www.dou.us

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
   1. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี มี 2 ระบบ
     - ระบบสอบทางไกล = ศึกษาและสอบด้วยตนเองที่บ้าน
     - ระบบเข้าห้องสอบ = ศึกษาด้วยตัวเองและเข้าสนามสอบที่วัดพระธรรมกาย
 
   2. หลักสูตร Pre-Degree สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีวุฒิการศึกษา ผู้สมัครมีอายุครบ 18 บริบูรณ์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

เอกสารการสมัคร
   1. ใบสมัคร ที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์
   2. ใบลงทะเบียน ที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์
   3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสุทธิสงฆ์
   4. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ
   5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ


ติดต่อศูนย์ประสานงาน DOU 
   ตู้ ป.ณ. 69 ปณ๗. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
   วันจันทร์ - เสาร์ ติดต่อชมรมประสานงาน DOU อาคารสำนักการศึกษา ข้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
   วันอาทิตย์ที่เสา N26 สภมธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย เวลา 08.30 น. - 15.30 น.