ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีทอดมหากฐินบรมเศรษฐี ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จ.ราชบุรี

วันที่ 05 ตค. พ.ศ.2558

พิธีทอดมหากฐินบรมเศรษฐี ทอดกฐินเพื่อสร้างกุฏิสงฆ์

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จ.ราชบุรี
 


กฐินทาน
      เป็นบุญที่พิเศษกว่าบุญอื่น เนื่องด้วยเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการผลัดเปลี่ยนจีวรเก่าของพระภิกษุโดยทรงมีพุทธานุญาติให้พระภิกษุสามารถรับผ้ากฐินได้ภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันออกพรรษา  ดังนั้นกฐินทานจึงเป็นทานที่เกิดขึ้นได้ยาก เนื่องด้วยถูกจำกัดด้วยเวลาซึ่งวัดที่จะสามารถรับผ้ากฐินได้นั้นต้องมีพระภิกษุจำพรรษาที่วัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษา และแต่ละวัดจะสามารถรับผ้ากฐินได้ปีละ 1 ครั้ง การทอดกฐินจึงเป็นบุญใหญ่เนื่องจากมีองค์ประกอบหลายประการ จึงจะสามารถถวายมหาทานนี้ได้อานสงส์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้ร่วมทอดกฐินจึงมีมากมายมหาศาล


อานิสงส์ของการถวายผ้าไตรจีวร
      หากเกิดเป็นชาย  ถ้าได้สั่งสมบุญด้านการถวายผ้าไตรจีวรมามากเพียงพอแล้ว  จะได้บวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บวชให้ ซึ่งถือเป็นสุดยอดของการบวช

      หากเกิดเป็นหญิงจะได้เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์ ที่เป็นสุดยอดของเครื่องประดับในยุคพุทธกาล ซึ่งนพระไตรปิฏกบันทึกไว้ว่า  ในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน  มีสตรีผู้มีบุญมากเพียง 3 ท่าน 
เท่านั้น ที่ได้ครองครองเครื่องประดับนี้ คือ มหาอุบาสิกาวิสาขา นางมัลลิกาภรรยาของพันธุลเสนาบบดี และ ลูกสาวเศรษฐีท่านหนึ่ง

 

กำหนดการพิธีทอดมหากฐินบรมเศรษฐี  ทอดกฐินเพื่อสร้างกุฏิสงฆ์
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

09.30 น. ปฏิบัติธรรม
10.40 น. ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
              - รับประทานอาหารพร้อมกัน
13.00 น. พิธีทอดกฐินสามัคคี
15.00 น. พิธีปล่อยปลา
16.30 น. คณะสงฆ์ทำพิธีกรานกฐิน


อานิสงส์การถวายกฐินสร้างศาสนสถาน
1. ทำให้มีจิตแช่มชื่น บริสุทธ์ผ่องใส
2. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
3. ทำให้เป็นที่รัก เป็นที่เคารพนับถือ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา 
4. ทำให้เป็นผู้มีผิวพรรณวรรณะผ่องใส
5. ทำให้ผู้นั้นแม้ละโลกไปแล้ว ก็ได้ไปเกิดในโลกสวรรค์
6. ทำให้ผู้นั้นเมื่อถึงคราประพฤติปฏิบัติธรรม ก็เข้าถึงธรรมะภายในได้โดยง่าย โดยเร็วพลัน

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 083-540-6608-9

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล