ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เรียนเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ (ฉบับท่องจำ)เนื่องในวันกฐิน

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2558


เรียนเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ (ฉบับท่องจำ)

เนื่องในวันกฐิน วัดพระธรรมกาย ปี พ.ศ. 2558  (ถวายพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา)
 

เรียนเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ (ฉบับท่องจำ)  เนื่องในวันกฐิน วัดพระธรรมกาย ปี พ.ศ. 2558  (ถวายพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา)


หมดเขตส่งรายชื่อจารึก วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ส่งรายชื่อจารึกและร่วมบุญได้ที่ วันธรรมดา จุดรับบริจาค ณ ห้องขันติ สำนักงานใหญ่ 
ส่วนวันอาทิตย์ จุดรับริจาค สภาธรรมกายสากล


รับหนังสือ จุดรับ-ส่งผลการปฏิบัติธรรม M29สภาธรรมกายสากล


รายละเอียดเจ้าภาพ
   - กองทุน ได้รับหนังสือ 1 เล่ม
   - อุปถัมภ์ ได้รับหนังสือ 5 เล่ม
   - กิตติมศักดิ์ ได้รับหนังสือ10 เล่ม


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 081-712-2072

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล